Reklamveren'in tanıtım ihtiyacını saptar. Buna uygun iletişim stratejisi ve planını, bunun ayrılmaz birer parçası olarak entegre iletişim planlarını (direct mailing, promosyon, vb) hazırlar. Reklam fikri ve mesajlarını oluşturmak, tasarım ve taslakları hazırlamak anlamında yaratıcı çalışmaları yapar. Medya strateji, planlama, satın alma ve izleme işlerini gerçekleştirir. TV/sinema filmi, basın ilanı, basılı malzeme, fotoğraf, açıkhava, radyo reklam malzemesi, POP, hediyelik eşya gibi reklam ürünlerinin tasarlanmasını ve ajans içi ve dışı yapımlarını gerçekleştirir.

eyavuzer@gorunen.com Mobil: 0532 522 50 56 Ofis: 0242 511 85 72 Atatürk Cad. No:127 Demirağ İşmerkezi Kat:4 07400 Alanya / Antalya